Enerji Nedir?

Enerji, Yunancada en ve ergon kelimelerinin birleşimi olan energia kelimesinden oluşmaktadır. Kelimenin anlamı ise iş, çalışma demektir. Enerjiyle ilgili ilk bilimsel kullanımların kabul edildiği Aristoteles’e göre enerjinin tanımı ise kuvvet, aktivite, işlem anlamlarına gelmektedir. Bu tanım bilimsel tanımlarla örtüşmemektedir. Ancak günlük konuşma diline uygundur. En genel anlamıyla fizikte iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Günlük hayatta ise insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan temel gereksinim olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, günümüzde hayatın her alanında yer alan elektrikle çalışan eşyalar dolayısıyla enerji günlük hayatta daha çok elektrik anlamında algılanmaktadır. Nüfusun artması ve sanayinin de gelişmesi enerjiye olan ihtiyacı artırmakta ve enerjinin önemli bir tüketim aracı olarak yer almasını sağlamaktadır. Kısacası insan enerjiye her alanda ihtiyaç duymaktadır.

İçindekiler

İnsan yaşamı için önemli olan, birbirlerine dönüştürülebilen ve doğada bulunan güneş, rüzgâr, kömür, petrol, akarsular gibi kaynaklara enerji kaynakları denir. Günümüzde 12 çeşit enerji kaynağı kullanılmaktadır. Bunlar kömür, petrol, doğalgaz, nükleer, rüzgâr, güneş, su gücü, jeotermal, biokütle, hidrojen, okyanus dalgasıdır.

Bu enerji kaynakları iki başlık altında toplanmaktadır. Birincisi yenilenemez enerji kaynakları, ikincisi ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenemeyen enerji kaynakları fosil yakıtlı enerji kaynakları olarak da bilinen kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynakları ise başta güneş enerjisi olmak üzere rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi, biokütle enerjisidir.

Enerji kaynaklarını kullanışlarına ve dönüştürülebilirliklerine göre ikiye ayrılmıştır. Kullanışlarına göre yenilenemez enerji kaynakları kendi içinde fosil kaynaklı ve çekirdek kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılırken yenilenebilir enerji kaynakları hidrolik, Güneş, biokütle, rüzgâr, jeotermal, dalga-gelgit ve hidrojen olmak üzere yediye ayrılmıştır.

Dönüştürülebilirliklerine göre ise birincil enerji kaynakları ve ikincil enerji kaynakları şeklinde ikiye ayırdığı görülmektedir.

Birincil enerji kaynakları kömür, petrol, doğalgaz, nükleer, biokütle, hidrolik, Güneş, rüzgâr ve dalga, gel-git şeklindedir.
İkincil enerji kaynakları ise elektrik, benzin, mazot, motorin, ikincil kömür, kok, petrokok, hava gazı, sıvılaştırılmış petrol gazı şeklindedir.

Enerji Kaynakları

 

Enerji Kaynakları Nelerdir?

Kullanışlarına Göre

1- Yenilenemez (Tükenir) Enerji Kaynakları

Fosil Kaynaklı Enerji Kaynakları

– Kömür
– Petrol
– Doğalgaz

Çekirdek Kaynaklı Enerji Kaynakları

– Uranyum
– Toryum

Detaylı Bilgi İçin: Yenilenemez Enerji Kaynakları içeriğimize göz atabilirsiniz.

2- Yenilenebilir (Tükenmez) Enerji Kaynakları

– Hidrolik
– Güneş
– Biyokütle
– Rüzgar
– Jeotermal
– Dalga, Gel-Git
– Hidrojen

Dönüştürülebilirliklerine Göre

Birincil Enerji Kaynakları (Primer)

– Kömür
– Petrol
– Doğalgaz
– Nükleer
– Biyokütle
– Hidrolik
– Güneş
– Rüzgar
– Dalga, Gel-Git

İkincil Enerji Kaynakları (Sekonder)

– Elektrik, Benzin, Mazot, Motorin
– İkincil Kömür
– Kok, Petrokok
– Hava Gazı
– Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)

Detaylı Bilgi İçin: Yenilenebilir Enerji Kaynakları içeriğimize göz atabilirsiniz.

Üstteki enerji kaynakları arasında Elektrik, Benzin, Kömür, Güneş, Rüzgar, Doğalgaz vb. günlük hayatta kullanılan ve karşılaşılan bazı enerji kaynakları da yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 
TIKLA ARA
 
WHATSAPP
 
FOTOĞRAF İLE FİYAT TEKLİFİ ALIN!
 
DEĞERLENDİREMEDİĞİNİZ HURDALARINIZ MI VAR? FİYAT TEKLİFİ ALMAK HEMEN BİZE ULAŞIN: +90 532 679 66 50