Yazar Arşivleri: Ceysan Geri Dönüşüm

Plastik Nedir, Nerelerde Kullanılır? Plastik Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Plastik

İçindekiler Plastik Nedir? Plastikler, yüksek molekül ağırlıklı organik ya da polimerlerden oluşmaktadır. Organik moleküller ve polimerler, birbirine kimyasal olarak yeni yapıların ortaya çıktığı zincir sistemleridir. Plastik, verilen biçimi alabilen anlamına gelen yunanca “plastikos” sözcüğünden gelmektedir. Dünyada üretilen petrolün toplamının sadece %4’ü plastik malzeme üretiminde kullanılmaktadır. Plastik maddeler düşük ağırlıkta, ucuz, kolay işlenebilir, birçok alanlarda kullanılmaları […]

Enerji Nedir? Birincil ve İkincil Enerji Kaynakları Nelerdir?

Enerji Nedir

İçindekiler Enerji Nedir? Enerji, Yunancada en ve ergon kelimelerinin birleşimi olan energia kelimesinden oluşmaktadır. Kelimenin anlamı ise iş, çalışma demektir. Enerjiyle ilgili ilk bilimsel kullanımların kabul edildiği Aristoteles’e göre enerjinin tanımı ise kuvvet, aktivite, işlem anlamlarına gelmektedir. Bu tanım bilimsel tanımlarla örtüşmemektedir. Ancak günlük konuşma diline uygundur. En genel anlamıyla fizikte iş yapabilme yeteneği olarak […]

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Havadan Elde Edilen Enerjiler İsimleri ve Özellikleri (Kısaca)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

İçindekiler Yenilenebilir Enerji Kaynağı Nedir? Yenilenebilir enerji kaynakları, üretimi için fosil yakıtlar gibi uzun bir sürece ihtiyaç duymadan oluşan, çevre dostu olarak adlandırılan, sürekli olarak kendini yenileyen ve her zaman kullanıma hazır olarak bulunan bir enerji türüdür. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji, biokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, deniz kökenli […]

Yenilenemeyen (Yenilenemez) Enerji Kaynakları Nedir, Özellikleri Nelerdir? Doğalgaz, Petrol ve Kömür Yenilenebilir Mi?

Yenilenemeyen Enerji Kaynakları

İçindekiler Yenilenemeyen Enerji Kaynağı Nedir? Doğada tüketildiği zaman yeniden üretilmesi uzun yıllar alan toprak altında kalmış bitki ve hayvan kalıntılarından oluşan kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynakları ile uranyum ve toryumdan oluşan nükleer enerji kaynaklarına yenilenemeyen enerji kaynakları denir. Dünyadaki enerji ihtiyacının %81’i fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Bu enerji kaynaklarının en önemlisi petroldür. Ancak […]

Geri Dönüşüm Nedir? Geri Dönüşümün Faydaları Nelerdir? Önemi Hakkında Bilgiler

Geri Dönüşüm

İçindekiler Geri Dönüşüm Nedir? Metal, kağıt, cam, elektronik atık ve akü, pet şişe ve plastik vb. değerlendirilmesi, yeniden kullanılması mümkün olan bazı atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal uygulamalara yardımıyla yeniden endüstriyel üretim sürecine dahil edilip kullanılmasına geri dönüşüm denilebilir. Organik nitelikli atıkların da geri dönüşümü mümkündür. Atıkların geri dönüşümü sonrası kullanımı amacıyla uygulanan çeşitli fiziksel […]

Geri Dönüşüm Sloganları (2024) ♻️ Geri Dönüşüm İle İlgili En Güzel Sloganlar ve Sözler

Geri dönüşüm, hem dünya için hem de insanlar için olmazsa olmazlar arasındadır. En basitinden örnek vermek gerekirse; İçilen bir suyun plastik şişesi doğaya bırakıldığı taktirde en az 500 yıl sonra tamamen yok olmaktadır. Bu süreçte hem doğaya zarar verilir, hem de bizimle birlikte yaşayan diğer canlıların yaşam alanına zarar verilmiş olur. Geri dönüşüm ile ise […]

Entegre Katı Atık Yönetimi Nedir? (Akış Diyagramı ve Hiyerarşisi)

Katı Atık Yönetimi

Entegre Katı Atık Yönetimi Nedir? Nüfusun hızla artması ve yaşam standartlarının değişmesi, oluşan atık hacmini ve kompozisyonunu çeşitlendirmiş ve kontrol edilerek yönetilmesini zorlaştırmıştır. Katı atıkların oluşturduğu kirlilik ile buna bağlı mevcut ve potansiyel risklerin boyutunun her geçen gün artması, doğal kaynakların azalması, ekonomik ve diğer nedenlerle çağımızda katı atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır. […]

Kompostlaştırma Nedir, Nasıl Yapılır? Kompostlaştırma Yöntemleri Nelerdir?

Kompostlaştırma

İçindekiler Kompostlaştırma Nedir? Kompostlaştırma, katı atıkların içindeki organik kısımların (sebze, meyve, selüloz, yemek atıkları, her türlü bahçe atıkları) biyokimyasal süreçten geçirilmesi sonucu stabilize edilmiş, mineralize olmuş, humusa benzer yapıdaki maddeye dönüştürülmesi işlemidir. Bu maddeye de “Kompost” denir. Kompostlaştırma doğada kendiliğinden gerçekleşen, yani doğal bir işlemdir. Kısaca, kendi haline bırakılan organik maddeler yavaş bir çürüme süreci […]

Tıbbi Atık Nedir, Nelerdir? Nereye Atılır? Sınıflandırılması ve Bertaraf Yöntemleri

Tıbbi Atık

İçindekiler Tıbbi Atık Nedir? Tıbbi Atıklar; tıbbi tesislerde (hastaneler, sağlık ocakları…) araştırma birimlerinde ve laboratuvarlarda oluşan tüm atıkları içermektedir. Bunlara ilave olarak, ”küçük” veya “dağılmış” kaynaklar olarak görülen, örneğin evlerdeki tıbbi faaliyetler sonrasında oluşan atıkları da (diyaliz, insülin iğneleri, vb.) kapsamaktadır. Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması Bulaşıcı Atıklar Patojen içerdiğinden kuşku duyulan atıklar Örn: Laboratuvar kültürleri, karantinalardan […]

Katı Atık Nedir, Nerelerde Oluşur? Örnekleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Katı Atık

İçindekiler Katı Atık Nedir? İnsanların sosyal, beşerî ve ekonomik faaliyetler sonucunda artık maddeler oluşturmaları, insanlık tarihi kadar eski dönemlere dayanmaktadır. Ancak o dönemlerde üretilen bu atıklar tabiattan elde edilen organik/bitkisel maddeler olduğu için çevreyi ve doğal kaynakları kirleten bir nitelik taşımamaktaydı. Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme kavramlarının dünya gündemine gelmesiyle, tabiattan elde edilen maddelerin, yeni materyallerin, […]

 
TIKLA ARA
 
WHATSAPP
 
FOTOĞRAF İLE FİYAT TEKLİFİ ALIN!
 
DEĞERLENDİREMEDİĞİNİZ HURDALARINIZ MI VAR? FİYAT TEKLİFİ ALMAK HEMEN BİZE ULAŞIN: +90 532 679 66 50